PRODAJA SEMENA KUKURUZA ZP HIBRIDA

 

    Upravni odbor Instituta za kukuruz „Zemun Polje“ iz Zemun Polja je na svojoj sednici , održanoj 19.novebra 2012.godine doneo odluku o usvajanju CENA I USLOVA PRODAJE  ZP HIBRIDA KUKURUZA ZA PRODAJNU SEZONU 2012/2013. GODINU na domaćem tržištu.

    Cene semena ZP hibrida i katalog naših proizvoda objavljeni su na sajtu Instituta za kukuruz.

    Institut za kukuruz „Zemun Polje“ isporučuje kupcu seme ZP hibrida na osnovu usaglašenog asortimana, upakovano u papirne višeslojne vreće od 25.000 semena.

    Prodaja semena ZP hibrida vrši se kroz veleprodaju preko mreže distributera i preko maloprodaje u prodavnici Instituta za kukuruz u Zemun Polju.

Zainteresovani kupci za promet semena ZP hibrida u veleprodaji mogu se obratiti našim distributerima:

-„AGROMARKET“ , Kragujevac,        034 308 000

-„AGROPHARMACY“ , Novi Sad        

         „SAVACOOP“- Novi Sad,               021 443 217

         „SEMENARNA“- Niš,                      018 212 825

         „FILIP“ – Požarevac                      012 555 162

- „AGRO MASTER“ , Kragujevac ,     034 510 104        
    

   Malopodrodaja semena ZP hibrida vrši se u prodavnici Instituta za kukuruz „Zemun Polje“ u Zemun Polju, ul.Slobodana Bajića br.1.    
telefon 011 3754 992.